• 1338
    0

    Také máte nemovitost v obci, kde není kanalizace, a proto, že jste se rozhodli ji rekonstruovat, zajímáte se o to, jak vyřešit potíž se splaškovou vodou? Tam, kde není možné odvádět odpadní vody z nemovitosti do obecní kanalizace a následně do čističky odpadních vod, je nutné, aby si majitelé zakoupili betonovou jímku, kterou známe i pod názvem ...